Informacja Turystyczna

„ Zespołu Poaugustiańskiego” tel. 609 821 170

czynna: od maja do września od poniedziałku do soboty w godz. 10.30 – 14.00

ZWIEDZANIE OPACTWA KANONIKÓW REGULARNYCH

z przewodnikiem od poniedziałku do soboty o godz.: 10.30, 12.00, 13.30

Zgłoszenia grup zorganizowanych – 1 dzień wcześniej przed planowanym terminem wycieczki,

tel. 609 821 170

W niedzielę i święta, ze względu na odprawiane nabożeństwa, nie ma możliwości zwiedzania!

 

 --------------------------------------------------------------------


Gruppen aus Deutschland und individuelle Touristen möchten wir herzlich zur Besichtigung unseres Klosters einladen. Im unser Besichtigungsprogramm: Bibliothek, Vorraum und Kirche.

ks. Damian 516-864-235