Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w przygotowaniu Wakacji z Bogiem w Czechach oraz wszystkim, którzy duchowo i materialnie włączają się w to dzieło. Szczególnym patronatem objęła nas Fundacja PKO.