default_mobilelogo

 DATY CHRZTÓW I KATECHEZ  2019r.

 MIESIĄC DATA CHRZTU 

NAUKA

PRZED CHRZTEM

 STYCZEŃ  20.01.2019  17,18.01.2019
 LUTY  17.02.2019  14,15.02.2019
 MARZEC  17.03.2019  14,15.03.2019
 KWIECIEŃ
ŚWIĘTA WIELKANOCNE
 22.04.2019  11,12.04.2019
 MAJ  19.05.2019  16,17.05.2019
 CZERWIEC  16.06.2019  13,14.06.2019
 LIPIEC  21.07.2019  18,19.07.2019
 SIERPIEŃ  18.08.2019  15,16.08.2019
 WRZESIEŃ  15.09.2019  12,13.09.2019
 PAŹDZIERNIK  20.10.2019  17,18.10.2019
 LISTOPAD  17.11.2019  14,15.11.2019
 GRUDZIEŃ
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
 15.12.2019  12,13.12.2019

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. WNIEBOWZIECIA NMP W ZAGANIU
Plac klasztorny 2; 68-100 Żagań; www.wnmp.zagan.pl  

 CHRZEST DZIECKA UDZIELANY JEST PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 12:3O w NIEDZIELĘ.

NAUKA PRZED CHRZTEM ŚWIĘTYM DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

  • (WYZNACZONE DATY) – PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ ok. 18:45

RODZICE DZIECKA:

  • na pierwsze spotkanie przychodzą do kancelarii parafialnej wcześniej przed datą chrztu zgłosić dziecko.
  • przynoszą ze sobą: akt urodzenia (usc), dane adresowe własne jak i rodziców chrzestnych
  • (jeśli chrzestni mieszkają poza naszą parafią, przynoszą zaświadczenie (chrzestni udają się do swojej parafii po takie zaświadczenie), że mogą być dopuszczeni do godności ojca bądź matki chrzestnej.

RODZICE CHRZESTNI: Kan. 874 – Kodeksu Prawa Kanonicznego
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 
FUNKCJI RODZICÓW CHRZESTNYCH NIE MOGĄ PEŁNIĆ OSOBY:
- niepraktykujące
- pozostające w konkubinatach, bądź tylko w związkach cywilnych
- bez sakramentu bierzmowania. Uwaga! Chrzest święty w inne niedziele udzielany jest po Mszy świętej o 12:30. 

Parafia WNMP w Żaganiu

Proboszcz Parafii: ks. kan. Władysław Tasior

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 68 444 31 10 lub 68 444 31 14

www.wnmp.zagan.pl

Mini Galeria

parametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparametersparameters

chwilowki online